Ետվերդարձի քաղաքականություն

 

 

Ավտոմեքենայի ամրագրումը հնարավոր է չեղարկել մեքենան Վարձակալի կողմից ընդունելու օրվանից 15 օր առաջ: Այս դեպքում Վարձակալին վերադարձվում է վճարած գումարի 50%-ը: Մեքենան Վարձակալի կողմից ընդունելու օրվան նախորդող 14-րդ օրվանից սկսած մեքենայի ամրագրումը չեղարկել հնարավոր չէ: Վճարված գումարը Վարձակալին ետ չի վերադարձվում:

 

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!